Historia parafialna

Znajdziesz tutaj historię parafii, jak również informacje na temat pafian, którzy zginęli, zaginęli, zostali internowani oraz nie wrócili w czasie I i II wojny światowej.

Pewnego razu książę raciborski zaprosił swoich krewniaków na polowanie. Zjechali wszyscy do zamku na Ostrogu. Polowanie miało trwać dwa dni.

Pierwszego dnia książę ze swym parobkiem zabłądzili w lesie i trafili do ubogiej chaty. Ugoszczono ich tylko herbatką ziołową. Na pamiątkę tego wydarzenia książę kazał wybudować karczmę i nazwać ją „Nędza’. Karczma powstała, nocowali w niej podróżni i kupcy. Wkrótce koło niej przybudowała się wieś, która przyjęła swoją nazwę od karczmy. Tak głosi przekazywana z pokolenia na pokolenie legenda. Czy jest w niej choć ziarnko prawdy- nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że miejscowość Nędza początkami swymi sięga XVII wieku. W 1620 roku baron Jan Mettich założył kilka osad, między innymi o nazwie „Bogata Nędza”. Według G. Rosche’go grodzisko Nędza sięga X wieku, a jego budowa nie została wówczas zakończona.

Rozwój Nędzy można datować na 1832 rok, kiedy to powstała szkoła. W 1844 rozpoczęto budowę jednotorowej linii kolejowej Kędzierzyn – Nędza -Racibórz, którą oddano do eksploatacji 1 września 1847 roku, a trzy lata później otwarto linię kolejową z Nędzy do Rybnika. W 1854 roku wybudowano nad stawem niedaleko dworca kolejowego młyn księstwa raciborskiego „Wiktor”, który spłonął w 1880 roku. W 1902 roku uruchomiono prywatną kolejkę wąskotorową księcia raciborskiego z Gliwic do Raciborza Płoni przez Nędzę. Dziś Nędza liczy około 3300 mieszkańców, a od 11 stycznia 1973 posiada status gminy w powiecie raciborskim. Przed II wojną światową istniała kronika parafialna, ale zaginęła ona w czasie działań wojennych. Jest jednak trochę wiarygodnych informacji z tego okresu uzyskanych od starszych ludzi. Będą to zaledwie zapiski dat i danych, mogące dać tylko częściowy obraz życia religijnego mieszkańców Nędzy.

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Nędzy liczy sobie już niemal 100 lat. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie, że kościoła mogłoby nie być. A jednak do 1908 roku parafianie chodzili pieszo do kościoła świętej Jadwigi w Markowicach, gdzie proboszczem był ks. Alojzy Reif. W 1907 roku architekt z Bytomia przedstawił projekt wybudowania kościoła w Nędzy.

Teren pod budowę ofiarował parafianin pan Cieślik. 20 kwietnia 1908 roku poświęcono kamień węgielny, a 6 miesięcy później -dokładnie 4 października – ks. Alojzy Reif poświęcił nową świątynię. Ze względu na miesiąc październik kościołowi patronuje Królowa Różańca Świętego.

Kościół w Nędzy był filialny -podległy administracyjnie parafii w Markowicach. Pierwotnie nabożeństwa odbywały się kilka razy w tygodniu, później codziennie. W 1911 roku, po trzynastu latach pracy w Markowicach, ks. Alojzy Reif zostaje przeniesiony do Królewskiej Huty. Nowym proboszczem zostaje ks. Edgar Wolf. Trzy lata później, w maju, powstaje cmentarz w Nędzy tuż obok kościoła. Pierwszy spoczywa na nim wójt Nędzy Józef Czogalla. Wcześniej zmarłych grzebano na cmentarzu w Markowicach. 3 listopada 1918 roku do Nędzy przybyły siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny: siostra Medarda Kokot i przełożona Maria Armela Zimny. Zajmowały się opieką nad chorymi, biednymi i rozdzielaniem mleka dla niemowląt. Po ośmiu latach nakładem Niemieckiego Związku Kobiet w Raciborzu zbudowano klasztor, w którym umieszczono również przedszkole i kółko robót ręcznych. 21 kwietnia 1926 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie klasztoru i przekazanie go przez władze powiatowe siostrom zakonnym i Gminie Nędza. W 1921 roku rodzina Śmieszek z Nędzy za cenę posagu zmarłej panny młodej ufundowała stacje Drogi Krzyżowej. W grudniu 1925 roku na pasterce pierwszy raz zapłonęły elektryczne lampy oświetleniowe w kościele.

Data 25 października 1926 roku jest bardzo istotna dla życia parafii, wtedy przybywa do Nędzy pierwszy stały duszpasterz ks. Jerzy Wotzka i od tej pory Nędza jest już samodzielną parafią.
2 stycznia 1927 roku w szpitalu w Bytomiu umiera fundator naszego kościoła ks. Alojzy Reif. Zgodnie z jego wolą pochowano go w Nędzy, po lewej stronie kościoła, nieopodal wejścia. Przy rozbudowie kościoła, w 1928 roku, nad grobem wybudowana została kaplica grobowa. W 1928 roku do parafii przydzielono wsie Górki Śląskie i Szymocice. Z tego powodu powiększono kościół. Dodano nawy boczne oraz wysunięto prezbiterium dalej na wschód. Równolegle budowano Dom Parafialny, który ukończono w 1930 roku. Staraniem ks. Proboszcza uzyskano na te inwestycje od Wojewódzkiego Biura Budowlanego w Opolu 120000 RM. Pomoc techniczną i nadzór nad budową sprawował architekt Józef Pack z Nędzy. 30 stycznia 1929 roku to dzień pierwszych prymicji w przebudowanym kościele w Nędzy. Swą mszę prymicyjną celebrował ks. Antoni Połomski. 5 października 1929 roku, w sobotę, przed odpustem zabrzmiał pierwszy raz głos trzech nowych dzwonów. Zostały zamówione w Apolda w Turyngii. W marcu 1930 roku ks. Proboszcz Wotzka zorganizował pierwsze misje święte w parafii. Odprawiali je franciszkanie o. Dominik i o. Alfred. 5 października 1930 roku Jego Eminencja ks. Kardynał Adolf Bertram dokonał konsekracji poszerzonego kościoła i poświęcił również Dom Parafialny pod wezwaniem Św. Jerzego. W każdą niedzielę ks. Wotzka organizował tam zebrania dla mężczyzn ( Männerverein ) i Kongregacji Mariańskiej ( Marianische Jungfrauen Kongregation ), która liczyła wówczas ponad 130 członków.

W latach 1928 -1930 została wybudowana kaplica cmentarna. Miała służyć jako kostnica, lecz rzadko służyła swemu przeznaczeniu. Przechowywano w niej rzeczy i sprzęty potrzebne do obrzędów pogrzebowych i do odprawiania mszy świętej za zmarłych. Po remoncie służyła jako salka na spotkania dla dzieci i młodzieży Maryjnej. W 1934 roku ks. Proboszcz Wotzka odebrał w Jägerndorf nowe organy ze znakiem „Rieger”, które zostały zainstalowane w naszym kościele. Trzy lata później, 1 października, ks. Jerzy Wotzka zostaje przeniesiony do Kędzierzyna. Drugi stały duszpasterz w Nędzy to ks. Guido Kalka z Bytomia. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. W naszej wsi odbywają się ćwiczenia wojsk.. W okresie od 26 grudnia do 7 stycznia 1940 roku odbywały się w parafii drugie misje święte, które poprowadzili o. Makarius i o. Maiurad – franciszkanie z Wrocławia. W październiku 1942 roku siostry zakonne musiały opuścić klasztor i zamieszkały w Domu Parafialnym obok kościoła. Klasztorem zajmował się Niemiecki Związek Socjalny. W 1944 pierwszy proboszcz samodzielnej parafii w Nędzy ks. Jerzy Wotzka obchodził swój srebrny jubileusz kapłaństwa.

29 stycznia 1945 roku po ukończeniu porannej mszy świętej u bram kościoła pojawiła się linia piechoty wojsk radzieckich. Ks. Proboszcz Kalka wyszedł z białą chorągiewką wojskom naprzeciw. 15 lutego ludność Nędzy została ewakuowana za linię frontu ( Kuźnia Raciborska, Rudy Wielkie i okolice ). 5 kwietnia odbyła się pierwsza msza święta po powrocie z ewakuacji. Rok później parafię opuszcza ks. Proboszcz Guido Kalka. Zastępstwo objął neoprezbiter ks. Alojzy Wycisk z Grzegorzowic. W okresie od września 1946 do czerwca 1948 roku proboszczem jest zakonnik ks. Józef Walter. Parafian było wtedy 2800. W maju 1946 roku siostry zakonne wróciły do domu klasztornego, który po działaniach wojennych z trudem uporządkowano. 30 czerwca 1948 roku proboszczem zostaje ks. Jan Gonszczyk z parafii Św. Michała w Gliwicach. 3 miesiące później wyrusza pierwsza pielgrzymka parafialna na święto Podwyższenia Krzyża na Górę Św. Anny. W czasie od 30 stycznia do 6 lutego 1949 roku w parafii trwają dni skupienia na temat „Tydzień o małżeństwie”. W 1951 roku odbyły się dwie pielgrzymki na Górę Św. Anny: 24 czerwca pielgrzymka mężów i młodzieńców, a 6 lipca pielgrzymka dzieci ( około 200 ). 30 stycznia 1952 roku ks. Proboszcz Jan Gonszczyk obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa. W styczniu 1954 roku dzieci i młodzież Maryjna z okazji 53 urodzin ks. Proboszcza przedstawiła teatrzyk „Pasterka z Lourd” w reżyserii p. Miłota. Sztukę odegrano dwukrotnie w Domu Parafialnym. 3 sierpnia siostry zakonne zostały wysiedlone do obozów pracy przez władze państwowe. Trzy lata później w styczniu wróciły trzy siostry: s. Desideria ( pielęgnowała chorych ), s. Magna (była organistką i zakrystianką ) i s. Wacława ( katechetka ). Klasztor był zajęty, więc najpierw zamieszkały u rodziny Hasenberg, później w wynajętym domu przy ulicy Pomiarowej. Od 29 listopada do 8 grudnia 1954 roku odbywała się Nowenna do Matki Bożej w naszym kościele. 14 czerwca 1955 roku pierwszy raz po wojnie odbył się „Dzień starców i chorych”. Po wspólnej mszy świętej w ich intencji odbywały się wspólne śniadania w obejściu probostwa lub w Domu Parafialnym. 23 czerwca 1957 roku święcenia kapłańskie otrzymało trzech diakonów: Alojzy Marcol, Hubert Dobiosz i Gerard Kałuża. 6 października 1957 roku, w odpust, poświęcony został ołtarz główny, który jest w stylu barokowym ( XVIII w. ) i przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem, która podaje różaniec świętemu Dominikowi. Rok później zakupiono figury do ołtarza głównego: św. Jadwigi i św. Jana Chrzciciela oraz odnowiono ołtarze Serca Jezusowego i św. Krzyża. W 1959 roku ks. Proboszcz poświęcił nowy ołtarz św. Józefa.

22 lipca parafia wydaje czwartego kapłana po wojnie. Diakon Jan Helmut Sobeczko otrzymuje święcenia kapłańskie w kościele w Nędzy z rąk Jego Eminencji ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Opolskiej Franciszka Jopa. Również w tym roku ks. Proboszcz Jan Gonszczyk rozpisuje wśród parafian zobowiązania ofiarne na nowe dzwony. Do roku 1963 parafia posiadała tylko jeden dzwon, gdyż dwa duże i małe, którym dzwoniono na podniesienie, zostały przez władze hitlerowskie zabrane i przetopione na amunicję w czasie ostatniej wojny. Pozostał tylko dzwon zmarłych, na którym do dziś widnieje napis: „Wenn ich ertöne, denkt euer Söhne, die Blut und Leben für euch gegeben”. Dwa nowe dzwony to: większy pod wezwaniem Chrystusa Króla i mniejszy poświęcony Matce Bożej Różańcowej z łacińskim napisem:

„Mario Matko Łaski
Królowo Litości
Ty chroń nas od wroga
I w godzinie śmierci przyjmij nas”.

W maju tego roku ks. Gonszczyk poświęcił czwarty dzwon pod wezwaniem Jana Chrzciciela -dzwon ten został ufundowany za zebrane ofiary kolędy w roku 1962/63. Od tego czasu kościół posiada cztery dzwony -jak przed wojną. 30 października umiera proboszcz naszej parafii z lat 1937-46, ks. Guido Kalka. W 1946 roku osiedlił się w Niemczech, gdzie jako duszpasterz niestrudzenie pracował w Winnicy Pańskiej. Zmarł w wieku 60 lat w Pattensen gdzie spoczęło jego ciało. W dniach od 18 do 19 lipca 1965r. nasz Kościół nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 1 stycznia 1970r. obchodzono jubileusz 50-lecia sióstr w Nędzy.

1 sierpnia 1973r. przybywa do Parafii pierwszy ksiądz wikary Piotr Kondziela. W 1974r. zmobilizował parafian do przebudowy pomieszczeń gospodarczych na salki katechetyczne. 30 stycznia 1977r. ks. Gonszczyk obchodził jubileusz 50-tej rocznicy swoich święceń kapłańskich. 26 grudnia tego roku po krótkiej ale ciężkiej chorobie umiera ks. Proboszcz . Pracował w Nędzy ponad 29 lat. Za swoje zasługi otrzymał tytuł ks. Dziekana , a później został Radcą Duchownym. Przeprowadził wiele remontów w parafii, nie było roku, żeby czegoś nie ufundował. Dał podwaliny pod odnowienie Żywego Różańca. Zdanie, które wielokrotnie powtarzał w swoich kazaniach: „Co znaczy człowiekowi choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł…” Uroczystości pogrzebowej przewodniczył ks. Biskup Alfons Nossol. Kolejnym proboszczem został ks. Piotr Kondziela, a wikarym ks. Aleksander Chmielowski.

W czerwcu 1978 roku, za staraniem ks. Proboszcza, wojewoda katowicki wyraził zgodę na budowę kościoła w Górkach Śląskich . 5 sierpnia 1979r. ks. Biskup Antoni Adamiuk poświęcił plac pod budowę kościoła , a w listopadzie przystąpiono do prac budowlanych. 16 listopada ks. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol wbudował kamień węgielny pod nowy kościół. Dokonał również poświęcenia miejsca pod kościół i zaplecze katechetyczno – gospodarcze. Pracami kierował ks. P. Kondziela. 26 sierpnia 1984r. Górki Śląskie otrzymały własnego duszpasterza ks. Gotfryda Fessera . W kościele odbywały się niedzielne msze święte, mimo iż był w surowym stanie. Górki miały wtedy 700 mieszkańców. 4 września 1988r. ks. Biskup Jan Wieczorek dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza. W Nędzy natomiast, w sierpniu 1981r. zmienia się wikary. Na miejsce ks.A. Chmielowskiego, który został proboszczem w Goświnowicach koło Nysy , przybył neoprezbiter ks. Józef Madloch. Rok później w maju zapada decyzja o budowie domu dla sióstr zakonnych w ogrodzie przy plebani. Dwa lata później budynek był już gotowy. 11 lutego 1985r. nastąpiło poświęcenie Domu Parafialnego ” Ancilla”, a 25 marca poświęcono kaplicę w Domu Parafialnym. Mszę świętą koncelebrowali księża: P. Kondziela, J. Madloch i A. Chmielowski.

25 sierpnia 1984r. nastąpiła zmiana duszpasterzy w Nędzy. Ks. Proboszcz Piotr Kondziela zostaje przeniesiony do Sławic, a ks. Wikary Józef Madloch do Dobrodzienia. Nowym proboszczem zostaje ks. Joachim Miksa z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, ale już bez ks. Wikarego. Powodem tego było usamodzielnienie się parafii w Górkach Śląskich. W lipcu 1986 roku zmieniły się siostry zakonne. Przybyły: s. Zyta ( przełożona) i s. Dafroza. Również w tym roku wyremontowano dach na kościele i wymieniono rynny, a miejscowy stolarz p. Pawelak wykonał nową ambonkę do Liturgii Słowa. W ciągu następnych dwóch lat wymalowano kościół i zakrystię oraz wybudowano nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na salki katechetyczne. 12 czerwca 1988 roku to dzień prymicji neoprezbitera Alojzego Jezuska. W sierpniu do naszej parafii przybył wikary ks. Marian Demarczyk, lecz po tygodniu został przeniesiony do parafii Św. Św. Piotra i Pawła w Opolu. W 1990 roku ks. Biskup znów przydzielił nam księdza wikarego, tym razem był to ks. Herman Mandok. Po dwóch miesiącach jednak został przeniesiony do Chróściny Grodkowskiej. 25 maja 1991r. – prymicje obchodzi kolejny kapłan z naszej parafii.

Pierwszym po wojnie franciszkaninem został Franciszek Kanci, który przyjął zakonne imię Bronisław. Od 1984r. przebywał w klasztorze zakonnym w Kłodzku, po siedmiu latach studiów przyjął święcenia kapłańskie. Jest trzynastym kapłanem w Nędzy po wojnie. 25 marca 1992r. nastąpił nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Dotychczas parafia Matki Bożej Różańcowej w Nędzy należała do diecezji w Opolu, arcydiecezja Wrocław. Po podziale parafia należy do diecezji w Gliwicach, arcydiecezja w Katowicach. Pierwszym ordynariuszem diecezji w Gliwicach został ks. Biskup Jan Wieczorek, zaś biskupem pomocniczym ks. Biskup Gerhard Kusz. 4 sierpnia 1992r. odbyła się uroczysta msza święta z okazji 40-tych urodzin ks.proboszcza. Celebrował ją jubilat ks. J.Miksa w asyście ks. P.Morcinca i ks. A.Jezuska.

18 października 1992r. rozpoczyna działalność „Caritas”. Dwa lata poźniej, w marcu nastąpiło otwarcie Stacji Opieki, która od 1 czerwca 1995r. mieściła się w salkach katechetycznych Domu Parafialnego. W tym samym miesiącu „Caritas’ otrzymał w dzierżawę dom, który rozpoczęto remontować, aby oddać go do użytku Stacji 18 grudnia 1995r.

Rok 1994 to dla parafii rok remontów. Wymieniono ławki, wymalowano kościół , wyremontowano i oddano do użytku kostnicę. Rozpoczęto złocenie dwóch ołtarzy, wyremontowano organy i wymieniono krzyż na wieży kościelnej. 18 grudnia 1994r. ks. Biskup wyznaczył dla naszej parafii pomocników do rozdzielania Komunii Świętej, tzw. nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Zostali nimi p. Bernard Niestrój i p. Edward Zmuda. W dniach 3 -4 lipca 1996r. po raz drugi naszą parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Na powitanie przybył ks. Biskup pomocniczy Gerhard Kusz, a całości przewodniczył o. franciszkanie Miron Gola i o. Kapistran z Góry Św. Anny. O 24:00 odbyła się Pasterka Maryjna w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pracujących kiedyś w parafii i stąd się wywodzących. Z kapłanów obecni byli : Alojzy i Stefan Jezusek, Franciszek Wolnik, Aleksander Chmielowski, Józef Madloch, Bronisław Kanci i obecny ks. Proboszcz. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks.prof. Helmut Jan Sobeczko. 16 sierpnia 1996r. , po 77 latach służby w naszej parafii, odeszły siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP : s. Gabriela, s. Konsilia.

24 listopada 1996r. , po raz pierwszy od utworzenia diecezji gliwickiej, naszą parafię odwiedził ks. Biskup ordynariusz Jan Wieczorek. Brał udział w uroczystości z okazji 150-lecia kolei w Nędzy, przewodnicząc w mszy św. i poświęcając nowo ufundowaną figurę św. Katarzyny. 31 maja 1998r. to dzień 14-tych prymicji po wojnie w naszej parafii oraz pierwszy kapłan wydany z i dla diecezji gliwickiej – ks. Marian Błaszczok. Aktualnie ks. Wikary w Tarnowskich Górach. Parafianie ofiarowali nową figurę św. Krzysztofa – patrona kierowców, motorowerzystów i rowerzystów. W niedzielę 6 czerwca 1999 roku została uroczyście poświęcona.

Rok 2000 to rok zmian. Przed kościołem został ustawiony nowy krzyż misyjny, odnowiona została kaplica grobowa ks. A. Reifa i powiększono cmentarz dzięki darowiźnie parafianki. W dawnym Domu Sióstr powstał Ministrancki Ośrodek Formacyjny Diecezji Gliwickiej. Dyrektor Ośrodka, ks. Dziekan Jacek Skorniewski, został rezydentem w naszej parafii. Od 1985 roku „Wakacje z Bogiem” przeżywa w naszej parafii młodzież z różnych parafii całego kraju, duszpasterzowanych przez Księży Pallotynów. Na zakończenie warto dodać, iż parafianie z Nędzy od lat wiele pielgrzymują. Najczęstsze miejsca pielgrzymek to: Częstochowa, Łagiewniki, Trzebnica, Sławice, Bardo, Gilde, Wambierzyce, Turze Śl., Rudy Wielkie, Góra św. Anny, Kamień Śl. Jak wynika z wyżej przedstawionej niewielkiej liczby faktów parafia Nędza nie może porównywać się z innymi kilkusetletnimi parafiami Ziemi Śląskiej, ale ma dość ciekawą i obszerną historię. Gdy parafia będzie obchodzić 100 lecie Kościoła parafialnego – będzie to czas refleksji nad tym czy znamy choć trochę historię parafii, co dobrego wspólnie zrobiliśmy, a co jeszcze warto by uczynić, bo ” gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć”.

Opracowała Małgorzata Bonk

Parafianie z Nędzy którzy zginęli, zaginęli, zostali internowani oraz nie wrócili
OKRES I WOJNY ŚWIATOWEJ
Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Regiment Data urodzenia Data śmierci lub zaginięcia
1
Erich Aust
Nensa, Ratibor
Minenwerfer-Kompagnie 209
22.03.1916
2
Gerhardt Cebulla
Nensa, Ratibor
zaginiony 29.11.1918
3
Josef Cieslik
Nensa [Nendza]
Landwehr-Infanterie-Regiment 51
08.10.1885
ciężko ranny
zaginiony 12.05.1916
4
Franz Czieslik
Gut Nensa
07.04.1888
ciężko ranny widziany
w lazarecie 20.11.1914
później zaginiony
5
Emil Czogalla
Nensa, Ratibor
07.06.1918
6
Alois Depta
Nensa, Ratibor
23.11.1917
7
Adolf Dryschka
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 156
zaginiony 20.04.1918
8
Richard Dyrschka
Nensa
zaginiony 18.06.1918
9
Josef Foltys
Nensa, Ratibor
07.09.1918
10
Karl Geldner
Nensa, Ratibor
04.08.1894
16.05.1917
11
Emil Gunia
Nensa, Ratibor
zaginiony 04.10.1918
12
Franz Guretzki (nicht Ouretzki)
Nensa
Infanterie-Regiment 412
01.03.1897
zaginiony 05.03.1919
13
Johann Kionczyk
Nensa, Kreis Ratibor
Dragoner-Regiment 8
zaginiony 13.10.1914
14
Adolf Kitzia
Nensa, Ratibor
Grenadier-Regiment 10
08.11.1916
15
Johann Klein
Nensa, Ratibor
Grenadier-Regiment 10
05.06.1886
02.10.1915
16
Johann Orzeschek
Nensa, Ratibor
06.03.1885
22.11.1914
17
Franz Pack
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 155
zmarł wskutek odniesionych ran 31.10.1916
18
Karl Podeschwa
Nensa, Kolonie Babitz, Ratibor
26.03.1918
19
Roman Porombka
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 156
zaginiony 29.03.1916
20
Karl Potyka
Nensa, Ratibor
Reserve-Infanterie-Regiment 271
05.02.1886
zaginiony 18.12.1918
21
Franz Quetzki
Nensa, Ratibor
zaginiony 04..10.1918
22
Johann Ranocha
Nensa, Ratibor
14.05.1918
23
Paul Ryschka
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 354
zmarł wskutek choroby w lazarecie w Raciborzu..02.08.1916
24
Alfred Rzodetzko
Nensa, Ratibor
04.09.1917
25
Josef Schmiczek
Nensa, Ratibor
zaginiony.10.10.1916
26
Emanuel Sobetzko
Nensa, Ratibor
Grenadier-Regiment 11
22.08.1916
27
Paul David Swinty
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 140
zaginiony 15.10.1915
28
Josef Syrnik
Nensa, Ratibor
01.06.1918 zmarł wskutek choroby
29
Robert Syrnik
Nensa, Ratibor
26.03.1917
30
Viktor Vorreiter
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 131
15.10.1915
31
Wilhelm Wartzoch
Neusa, Kreis Ratibor {korr.: Nensa}
Reserve-Infanterie-Regiment 22
03.10.1914
32
Johann Wartzoch
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 91
27.07.1916
33
Eugeb Wistuba
Nensa
34
Franz Wollnik
Nensa, Ratibor
Infanterie-Regiment 62
17.08.1916
35
Josef Zaczek
Nensa, Ratibor
zaginiony 15.12.1917
36
Franz Zaczyk
Nensa, Ratibor
zaginiony 30.08.1917
37
Alois Zarambik
Nensa, Kreis Ratibor
Infanterie-Regiment 156
18.03.1892
10.10.1917
OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ
Lp. Nazwisko i Imię Wiek Miejsce śmierci Data śmierci lub zaginięcia Zamieszkały Uwagi
1
Adler Jan
48, 7m
Białoruś, Radomska
1945
ur. Wielowieś - internowany
2
Anger Josef
28
Rosja
1941
Nędza
Welkower, poch. Golobicze
3
Arndt Alfons
23
Rosja
1944
ur. Racibórz
4
Barczok Alois
40
Rosja
1941
Szymocice
5
Baron Alois
39
Holandia Połudn.
1944
6
Baron Georg
35
Rosja
1944
7
Basista Josef
31, 4m
Eifel
1944
Na straży, ciężko ranny przy ostrzale artylerii pol
8
Basista Max
18
Włochy
1944
pol
9
Bernhard Eugen
47, 6m
Rosja, Frankowkaja
1945
ur. Katowice Ligota
10
Blaszczok Bonifatius
28, 8m
1940
pol
Pochowany w Voelklingen - Saarland
11
Bogusz Anton
29
Rosja k. Stalingradu
1943
12
Boszczoń Pius
35
Berlin
1945
ur. 01.10.1910
13
Bulenda Joachim
ur. 01.09.1926 zag.
14
Bulenda Maks
ur. 24.10.1910
15
Brix Georg
21,6m
Rosja
1942
koło Karkowa
16
Brzoska Josef
29, 9m
Tchetschelewo
1943
ur. Bachweiler
17
Burda Karl
28
Afryka Północna
1942
18
Cieślik Alois
29, 9m
Monachium
1943
19
Ciupke Max
38
Bremen
1944
ur. Zawada Ks.
20
Cyranek Alfons
29, 7m
Pofi k. Monte Cassino
1944
ur. Czernica
21
Czech Johann
33
Rosja
1942
pol
22
Czogała Emil
60
internowany
23
Depta Emil
20
Rosja
1944
pol
24
Depta Bernhard
26, 11m
Rosja
1944
pol
25
Depta Max
23
Rosja
1944
pol
26
Dolla Karol
49, 10m
Kowel
1945
27
Dudek Augustyn
31
Malbork
1944
Szymocice
28
Dyrschka Emil
23
Belgia
1940
29
Dyrschka Richard
19
Rosja
1942
30
Dyrschka Wilhelm
21, 6
Rosja
1942
31
Dziwok Karl
19, 6m
Rosja
1942
32
Franitza Jakub
52
Rosja, Krasnowac
1945
ur. Markowice w obozie – Azja internowany
33
Franosch Joachim
21
Morze Czarne
1944
34
Gawlica Ernest
29 4m
Rosja
1942
Stalingrad
35
Godulla Max
28, 6m
Rosja
1942
pol
36
Götze Fritz
?
k. Częstochowy
1944
pol
37
Gorzel Heinrich
41, 6m
Rosja
1944
ur. Kędzierzyn
38
Gotzmann Alfred
20, 6m
Rosja
1942
39
Gorecki Maksymilian
41, 6m
Rosja
1944
40
Huptas Franz
45, 7m
Rosja, Markiewka
1945
internowany
41
Heisler Josef
40
Rosja
1943
ur. Pawłów
42
Jaskolla Georg
27, 9m
Turcja
1944
pol
43
Joschko Josef
23
Rosja
1942
44
Jung Fritz
20
Rosja
1941
Worotyńsk
45
Jung Günther
22, 10m
Rosja
1942
ur. Racibórz
46
Jung Walter
26
1944
ur. Racibórz
47
Jurczyk Ernst
18, 6m
Prusy Wschodnie
1944
ur. Bierdułtowy
48
Jurczyk Gerhard
19
Rosja
1944
49
Juretzko Viktor
26
Saargebiet
1939
50
Kalemba Emil
43, 9m
Rosja
1945
internowany
51
Kalemba Josef
20, 7m
Rosja
1943
ur. Boguszyce k. Katowic
52
Kantschik Herbert
24, 9m
Rosja
1942
ur. Kędzierzyn- Charkow
53
Kaschta Fridolin
26, 4m
Białoruś
1942
Baranowicze pol
54
Kionczyk Heinrich
48
Rosja
1945
internowany
55
Kionczyk Richard
23
Rosja
1944
zag.
56
Kionczyk Wilhelm
19
Włochy Połudn.
1943
ur. k. Reklinghausen
57
Klein Franz
42, 4m
Białoruś, Radomska
1945
internowany
58
Klima Oswald
zag.
59
Koletzko Anton
29, 9m
Rosja
1942
60
Kollek Werner
21,5
Rosja
1943
ur. Racibórz
61
Kowoll Johann
47
Rosja
1945
internowany
62
Kowoll Josef
32
Rosja
1942
63
Kowol Walter
20
1944
Łódź podwodna U212
64
Kozielski Josef
44
Rosja
1945
internowany
65
Krybus Melchior
42
Morze Sródziemne
1944
66
Krybus Rudolf
19
Morze Sródziemne
1944
67
Kruca Stefan
28
1941
68
Kuna Emil
27, 8m
Rosja
1941
Szymocice
Moskwa
70
Kurzeja Georg
29
Rosja
1943
71
Kusma Johann
44
Rumunia
1944
zaginiony
72
Kuśma Alojzy
45, 3m
Brześć Litewski
1947
ur. Łęg, internowany
73
Kuźnik Georg
23, 11m
Anglia
1943
74
Kuźnik Josef
27, 10m
zaginiony
75
Kuźnik Reinhold
21
Rosja
1942
zaginiony
76
Leśnik Heinrich
77
Lindner Josef
30
Pod Szariłkami k.Żłobina
1943
78
Lindner Ernst
30
79
Maczek Gerhard
20
Rosja
1942
80
Maczek Josef
27, 6m
Rosja
1941
Tschernichow Slabino
81
Maczek Viktor
21
Rosja
1942
ur. Raszczyce
82
Mainka Karl Josef
21
Rosja
1941
Mainka Rybnik
83
Marcol Franciszek
43
Rosja
1945
Krasnock, internowany
84
Massarczyk Albert
43, 9m
Maciowakrze
1945
Szymocice
85
Matuschek Ewald
19
Francja
1944
pol.
86
Mrosek Josef
34
Rosja
1944
Szymocice
87
Nawrath Josef
24, 8m
Wschód –k. Orlen
1944
pol.
88
Neihser Otto Karl
30, 6m
Rosja
1943
ur. Opawa
89
Obornik Franz
21
Rosja
1943
ur. Kuźnia Raciborska
90
Obornik Peter
57, 3m
Rosja, Krasnoworolsk
1945
Internowany
91
Orzeszek Karl
22, 6m
Rosja
1943
92
Pack Erich
93
Pack Heinrich
20
Burgenland
1945
Telefon

32 410 20 81

Telefon kom.

669 406 416

Ulica

ul. Kościelna 2

Miejscowość

47-440 Nędza

.
Skip to content