Zapytanie ofertowe

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy, ul. Jana Pawła II. dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

Informacje ogólne

Przedmiotem przedsięwzięcia prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmujące izolację ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowację drzwi
zewnętrznych Kościoła Parafialnego pw. MB Różańcowej w Nędzy, położonego na działkach nr 270 obręb Nędza.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przy współfinansowaniu ze środków Gminy Nędza. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy informacje dotyczące Zapytania Ofertowego znajdują się w załącznikach dostępnych poniżej.

Telefon

32 410 20 81

Telefon kom.

669 406 416

Ulica

ul. Kościelna 2

Miejscowość

47-440 Nędza

.
Skip to content